Qui som?

IDEE és una fundació privada sense ànim de lucre dedicada a la innovació i el desenvolupament en educació i emprenedoria.

L’entitat va néixer el 2010 i té com a principal objectiu promoure la innovació i el desenvolupament educatiu en educació i emprenedoria. es dels seus inicis, IDEE treballa en activitats que se centren bàsicament en la formació i la mobilitat a l’exterior. Aquestes activitats permeten dotar els joves d’eines perquè, en el futur, puguin incorporar-se amb èxit al món laboral.

Oferim diferents programes d’aprenentatge en el Regne Unit, Irlanda, Canadà o França. Són activitats pensades per a totes les edats i situacions, amb la garantia de ser organitzades per professionals del món educatiu, amb 30 anys d’experiència en l’organització d’estades formatives a l’estranger.

Una de les eines més importants a l’hora d’incorporar-se al món laboral o quan es busca la superació professional, a més de dominar altres idiomes, és la capacitat i habilitats per a adaptar-se a qualsevol situació. És per això que amb les idees desenvolupem la nostra feina amb rigor i ens enfoquem en la recerca constant de l’excel·lència co la nostra principal línia de treball. Creiem que la formació acadèmica ha d’anar en consonància amb la formació en competències transversals, i la internacionalització és un dels pilars fonamentals per aconseguir aquest objectiu.

ÀMBIT:

La fundació desenvolupa principalmen les seves activitats en les següents comunitats autònomes:

Cataluya, Aragó, València, Andalusia i les Illes Balears.

LA MISSIÓ:

Generar un procés d’informació, orientació, emprenedoria i apoderament continu tant de persones com d’entitats i col·lectius de referència en l’àmbit social, educatiu i empresarial, per a la inserció laboral, l’autoocupació, la responsabilitat social corporativa i el desenvoluament econòmic sostenible.

Promoure i promocionar la formació, l’ocupació i l’autoocupació al llarg de la vida de les persones de forma continua i constant.

LA VISIÓ:

– L’aprenentatge permanent.

– Els projectes destinats a promoure la qualitat dels sistemes d’educació i formació mitjançant la innovació.

– Les xarxes i la gestió del coneixement de forma transversal.

– L’educació i la formació de les persones de frma contínua i contrast.

OBJECTIUS:

Amb l’ànim d’impulsar l’educació i el desenolupamet en l’educació i l’emprenedoria pensem que cal internacionalitzar el nostre objectiu fundamental i per això volem:
– Arribar a l’excel·lència a través de l’educació.

– Promoure la mobilitat d’alumnes i professors.

– Fomentar l’intercanvi de bones pràctiques entre centres educatius europeus.

– Impulsr la Internacionalització amb la potenciació de pràctiques transnacionals.

– Projectes de cooperació entre escoles on es desenvolupen programes conjunts d’intercanvi personal.

– La integració de les empreses en l’àmbit europeu mitjançant projectes que promocionin la innovació i el treball.

– Projectes sectorials entre empreses i institucions d’FP per crear nous plans d’estudi i desenvolupar formes innovadores d’ensenyament.

– La potenciació de plataformes TIC per aconseguir la internacionalització

COM TREBALLEM PER ACONSEGUIR AQUESTS OBJECTIUS?

PER ACONSEGUIR EL NOSTRE OBJECTIU D’INTERNACONALITZACIÓ, IDEE ORGANITZA:

– Estades culturals i lingüístiques per a joves, famílies i adults.

– Pràctiques en empreses a l’estrager.

– Projectes Europeus.

– Formació en innovació educativa.

A LES ESCOLES:

Assessorament i organització en el seu projecte d’internacionalització mitjançant projecte europeus, estades culturals, crèdits de síntesis, estades lingüístiques i pràctiques en diferents països i altres programes.